Home

लालबागचा राजा सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळ
IAS / IPS प्रशिक्षण शिबिर
रविवार दि. १२ जानेवारी २०२०, सकाळी ९.०० ते दुपारी १.०० पर्यंत.
स्थळ : हनुमान मंगल कार्यालय, चिवडा गल्ली, डाॅ. आंबेडकर मार्ग, लालबाग, मुंबई ४०० ०१२.
दूरध्वनी : २४७१५९५९, २४७१५९५८.